0

لیست ای پی های گوگل Google IP address l

لیست آی پی آدرس‌های گوگل رو در اینجا برای افرادی که نیاز دارند قرار دادیم بیشتر برای سایت‌های کاربرد داره که برای کمتر شدن احتمال حمله‌های سایبری دسترسی سایتشون به همه کشورها رو برداشتند و نیاز دارند برای اینکه گوگل سایتشون رو در موتور جستجوش نمایش بده حتماً باید آی‌پی‌هاش رو در لیست سفید قرار بدن تا گوگل بتونه محتویات سایتشون رو جستجو و برای افرادی که سرچ می‌کنند در دسترس قرار بده 

{
 "syncToken": "1692842716679",
 "creationTime": "2023-08-23T19:05:16.679837",
 "prefixes": [{
  "ipv4Prefix": "8.8.4.0/24"
 }, {
  "ipv4Prefix": "8.8.8.0/24"
 }, {
  "ipv4Prefix": "8.34.208.0/20"
 }, {
  "ipv4Prefix": "8.35.192.0/20"
 }, {
  "ipv4Prefix": "23.236.48.0/20"
 }, {
  "ipv4Prefix": "23.251.128.0/19"
 }, {
  "ipv4Prefix": "34.0.0.0/15"
 }, {
  "ipv4Prefix": "34.2.0.0/16"
 }, {
  "ipv4Prefix": "34.3.0.0/23"
 }, {
  "ipv4Prefix": "34.3.3.0/24"
 }, {
  "ipv4Prefix": "34.3.4.0/24"
 }, {
  "ipv4Prefix": "34.3.8.0/21"
 }, {
  "ipv4Prefix": "34.3.16.0/20"
 }, {
  "ipv4Prefix": "34.3.32.0/19"
 }, {
  "ipv4Prefix": "34.3.64.0/18"
 }, {
  "ipv4Prefix": "34.3.128.0/17"
 }, {
  "ipv4Prefix": "34.4.0.0/14"
 }, {
  "ipv4Prefix": "34.8.0.0/13"
 }, {
  "ipv4Prefix": "34.16.0.0/12"
 }, {
  "ipv4Prefix": "34.32.0.0/11"
 }, {
  "ipv4Prefix": "34.64.0.0/10"
 }, {
  "ipv4Prefix": "34.128.0.0/10"
 }, {
  "ipv4Prefix": "35.184.0.0/13"
 }, {
  "ipv4Prefix": "35.192.0.0/14"
 }, {
  "ipv4Prefix": "35.196.0.0/15"
 }, {
  "ipv4Prefix": "35.198.0.0/16"
 }, {
  "ipv4Prefix": "35.199.0.0/17"
 }, {
  "ipv4Prefix": "35.199.128.0/18"
 }, {
  "ipv4Prefix": "35.200.0.0/13"
 }, {
  "ipv4Prefix": "35.208.0.0/12"
 }, {
  "ipv4Prefix": "35.224.0.0/12"
 }, {
  "ipv4Prefix": "35.240.0.0/13"
 }, {
  "ipv4Prefix": "64.15.112.0/20"
 }, {
  "ipv4Prefix": "64.233.160.0/19"
 }, {
  "ipv4Prefix": "66.22.228.0/23"
 }, {
  "ipv4Prefix": "66.102.0.0/20"
 }, {
  "ipv4Prefix": "66.249.64.0/19"
 }, {
  "ipv4Prefix": "70.32.128.0/19"
 }, {
  "ipv4Prefix": "72.14.192.0/18"
 }, {
  "ipv4Prefix": "74.125.0.0/16"
 }, {
  "ipv4Prefix": "104.154.0.0/15"
 }, {
  "ipv4Prefix": "104.196.0.0/14"
 }, {
  "ipv4Prefix": "104.237.160.0/19"
 }, {
  "ipv4Prefix": "107.167.160.0/19"
 }, {
  "ipv4Prefix": "107.178.192.0/18"
 }, {
  "ipv4Prefix": "108.59.80.0/20"
 }, {
  "ipv4Prefix": "108.170.192.0/18"
 }, {
  "ipv4Prefix": "108.177.0.0/17"
 }, {
  "ipv4Prefix": "130.211.0.0/16"
 }, {
  "ipv4Prefix": "142.250.0.0/15"
 }, {
  "ipv4Prefix": "146.148.0.0/17"
 }, {
  "ipv4Prefix": "162.216.148.0/22"
 }, {
  "ipv4Prefix": "162.222.176.0/21"
 }, {
  "ipv4Prefix": "172.110.32.0/21"
 }, {
  "ipv4Prefix": "172.217.0.0/16"
 }, {
  "ipv4Prefix": "172.253.0.0/16"
 }, {
  "ipv4Prefix": "173.194.0.0/16"
 }, {
  "ipv4Prefix": "173.255.112.0/20"
 }, {
  "ipv4Prefix": "192.158.28.0/22"
 }, {
  "ipv4Prefix": "192.178.0.0/15"
 }, {
  "ipv4Prefix": "193.186.4.0/24"
 }, {
  "ipv4Prefix": "199.36.154.0/23"
 }, {
  "ipv4Prefix": "199.36.156.0/24"
 }, {
  "ipv4Prefix": "199.192.112.0/22"
 }, {
  "ipv4Prefix": "199.223.232.0/21"
 }, {
  "ipv4Prefix": "207.223.160.0/20"
 }, {
  "ipv4Prefix": "208.65.152.0/22"
 }, {
  "ipv4Prefix": "208.68.108.0/22"
 }, {
  "ipv4Prefix": "208.81.188.0/22"
 }, {
  "ipv4Prefix": "208.117.224.0/19"
 }, {
  "ipv4Prefix": "209.85.128.0/17"
 }, {
  "ipv4Prefix": "216.58.192.0/19"
 }, {
  "ipv4Prefix": "216.73.80.0/20"
 }, {
  "ipv4Prefix": "216.239.32.0/19"
 }, {
  "ipv6Prefix": "2001:4860::/32"
 }, {
  "ipv6Prefix": "2404:6800::/32"
 }, {
  "ipv6Prefix": "2404:f340::/32"
 }, {
  "ipv6Prefix": "2600:1900::/28"
 }, {
  "ipv6Prefix": "2606:73c0::/32"
 }, {
  "ipv6Prefix": "2607:f8b0::/32"
 }, {
  "ipv6Prefix": "2620:11a:a000::/40"
 }, {
  "ipv6Prefix": "2620:120:e000::/40"
 }, {
  "ipv6Prefix": "2800:3f0::/32"
 }, {
  "ipv6Prefix": "2a00:1450::/32"
 }, {
  "ipv6Prefix": "2c0f:fb50::/32"
 }]
}

 

ارسال دیدگاه